Misioni & Vizioni

Kreu ✈︎ Misioni & Vizioni
Misioni

Misioni i ALBCONTROL është të garantojë shërbime të sigurta dhe cilësore të lundrimit ajror për të gjithë përdoruesit e hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë.

Vizioni

Vizioni i ALBCONTROL është të jetë një kompani bashkëkohore në aplikimin e teknologjive të së ardhmes për t’iu përgjigjur në kohë rritjes dinamike të trafikut ajror dhe kërkesave të Qiellit të Përbashkët Evropian.