Menaxhimi i Trafikut Ajror

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Hapësira Ajrore Free Route (FRA)

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Performancë

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Menaxhimi i Trafikut Ajror

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Hapësira Ajrore Free Route (FRA)

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Bashkëpunimi Ndërkombëtar

Legacy 600

 • 8 - 14 Seats
 • Price: $9,000/ hr

Mirë se vini në ALBCONTROL!

ALBCONTROL ofron shërbime të sigurta dhe cilësore të lundrimit ajror në hapësirën ajrore të  Republikës së Shqipërisë.

Trafiku në Hapësirën Ajrore Shqiptare

11 Korrik 2024

119

NGRITJE

116

ULJE

1155

MBIKALIME

Reports and Downloads

Raporti Vjetor