Aksioneri

Kreu ✈︎ Aksioneri

Aksioneri

ALBCONTROL është shoqëri aksionare me kapital 100% shtetëror, pronë e Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit.