🟥 Welcome to AIP albania

🟥 current time UTC LOC  Enj, 20 Qer 2024 08:52:47 +0000

Produktet e Informacionit Aeronautik

Informacioni aeronautik ofrohet në formën e produkteve të informacionit aeronautik si grupe të dhënash digjitale ose si një prezantim i standardizuar në letër ose media elektronike.

Produktet e informacionit aeronautik përfshijnë:

  • publikimi i informacionit aeronautik (AIP), duke përfshirë amendamentet e AIP dhe suplementet e AIP;
  • AIC;
  • hartat aeronautike;
  • NOTAM;
  • grupe të dhënash digjitale.

Paketa eAIP Albania përfshin Publikimin e Informacionit Aeronautik (AIP), Amendamentet e AIP, Suplementet e AIP, AIC dhe hartat aeronautike.

eAIP prezantohet në formatin HTML dhe PDF si për t’u shfaqur në pajisje elektronike ashtu edhe për printim në letër.

Effective date eAIP Albania ZIP file with CRC32
13 JUN 2024
11 JUL 2024

Grupet e të Dhënave të Pengesave

Grupet e të dhënave të pengesave për Zonën 1, LATI Zona 2 & 3 dhe LAKU Zona 2 & 3 disponohen në formatin AIXM 5.1 dhe Excel.

Ndryshimet në grupin e të dhënave të pengesave nga versioni i mëparshëm sigurohen në fletëndarëse të identifikuara nga skedat “Ndryshuar”, “I ri” dhe “Fshirë”.

Grupet e të Dhënave të Pengesave Data e Publikimit Data Efektive AIXM 5.1 Excel
Area 1
17 NOV 2022
29 DEC 2022
LATI Area 2 & Area 3
17 NOV 2022
29 DEC 2022
LAKU Area 2 & Area 3
06 MAY 2021
17 JUN 2021
-

Harta Aeronautike e Shqipërisë - ICAO 1: 500 000

Edicioni i vitit 2023 i Hartës Aeronautike të Shqipërisë – ICAO 1:500 000 është prodhuar në bashkëpunim me ekspertët e ENAIRE duke përdorur softuerin ArcGIS.

Kjo hartë ofron informacion për të përmbushur kërkesat e navigimit ajror vizual. Përdoret gjithashtu në planifikimin para fluturimit.

Data e Publikimit Titulli
29 DEC 2022