ALBCONTROL SHA., në vijim të një tradite disa vjeçare bashkëpunimi i është përgjigjur kërkesës nga Drejtoria e Përgjithshme e QSUT-së për mbështetje në rikonstruksionin e ambienteve të Urgjencës në Spitalin Francez.

ALBCONTROL vlerësoi mundësitë e veta financiare dhe nëpërmjet fondit të përgjegjësisë sociale me vendimmarrje të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë vendosi të financojë rikonstruksionin e ambienteve të urgjencës në Spitalin Francez.

Qëllimi i këtij rikonstruksioni është krijimi i një ambienti me kushte bashkëkohore, duke ndikuar kryesisht në përmirësimin e cilësisë së shërbimit mjekësor për qytetarët, por sigurisht edhe duke i dhënë mundësinë stafit të këtij spitali për të ushtruar profesionin në kushte më komode.

ALBCONTROL do të vijojë të japi shembullin duke kontribuar pë t’ju gjendur pranë atyre që kanë nevojë.

Leave A Comment